Jump to content

ubezpieczenie?


buba

Recommended Posts

wiem, ze ten temat byl juz wiele razy poruszany :)

lece do USA na wize turystyczna, mam karte isic, tam niby jest jakies "ubezpieczenie", ale pewnie jest ono slabe

i teraz nie wiem czy wykupic inne ubezpieczenie w normalnej firmie ubezpieczeniowej, np. w PZU

moze ktos ma jakies doswiadczenia zwiazane z ubezp. z tej karty isic?

z gory dzieki za info

Link to comment
Share on other sites

Wystarczy i jest ponoc dobre, z tą kartą mozesz korzystać z wielu zniżek.

Troszkę lektury :D :

Karta honorowana w ponad 100 krajach na całym świecie, niezbędna w podróży do USA, Kanady i Australii.

ISIC jest jedynym uznawanym na całym świecie dokumentem potwierdzającym status studenta. Legitymacja przysługuje studentom studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych, uczniom szkół średnich i gimnazjów, powyżej 12 roku życia.

ISIC uprawnia do korzystania ze 150.000 zniżek w ponad 100 krajach na całym świecie oraz upoważnia do korzystania z wielu specjalnych usług przeznaczonych wyłącznie dla jej posiadaczy (muzea, linie lotnicze, restauracje, kina i wiele innych).

Pełną listę punktów na całym swiecie honorujących kartę - znajdziesz TUTAJ

Karta posiada ubezpieczenie ważne na całym swiecie oraz na terenie Polski (polisę ubezpieczeniową otrzymuje się przy zakupie karty) - szczegóły niżej.

Legitymacja ta została wprowadzona w 1968r. w celu stworzenia jednolitego dokumentu identyfikacyjnego dla uczniów i studentów na całym świecie. Od tamtej pory ponad 90 milionów osób skorzystało z legitymacji ISIC w ich rodzinnym kraju jak również podczas podróży zagranicznych.

W wielu krajach posiadacze ISIC otrzymują zniżki na towary, które nie zostały objęte oficjalną umową, ponieważ zniżkodawcy traktują legitymację ISIC na równi z lokalną legitymacją studencką. Liczne instytucje akademickie i stowarzyszenia studenckie zaadoptowało ISIC jako legitymację studenckš swojej uczelni.

KOSZT KARTY 59 PLN

Wyrobienie karty zajmuje kilka minut - w biurze FOSTER dane posiadacza są drukowane,

a nie wypisywane ręcznie - potrzebne jest zdjęcie oraz ważny dokument potwierdzający status studenta.

UBEZPIECZENIE

Nie musisz wykupywać ubezpieczenia na uczelni - Twoja karta je zawiera.

Na mocy umowy zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. posiadacz ważnej legitymacji ISIC jest objęty ubezpieczeniem kosztów leczenia poza granicami RP w czasie każdej podróży zagranicznej i pobytu we wszystkich państwach świata, również podczas wykonywania legalnej pracy oraz amatorskiego uprawiania sportów z wyłączeniem sportów ekstremalnych.

Dodatkowo każdy posiadacz karty ISIC objęty jest ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres ważności karty na terenie całego świata (Polska i zagranica).

Bez względu na liczbę legitymacji wystawionych jednej osobie, ubezpieczenie gwarantowane jest tylko z tytułu jednej legitymacji.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie gwarantuje Ci bezpieczeństwo w zakresie:

Koszty leczenia w związku z nagłym zachorowaniem oraz nieszczęśliwym wypadkiem:

- leczenie szpitalne i ambulatoryjne 150 tys. zł (na każde zdarzenie)

- leczenia stomatologiczne 75 Euro

- koszty transportu bez limitu

Następstwa nieszczęśliwych wypadków:

- trwały uszczerbek na zdrowiu 20.000 zł (na każde zdarzenie)

- śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku 10.000 zł

- koszty transportu bez limitu

- koszty ratownictwa i poszukiwania 2500 Euro

Wyłączenia

Ochrona ubezpieczeniowa PZU S.A. nie obejmuje m.in. kosztów powstałych z tytułu lub w następstwie:

- leczenia nie wynikającego z nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku

- leczenia chorób przewlekłych oraz ich powikłań

- kierowania przez ubezpieczonego pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem w stanie nietrzeźwości

- wypadków wynikających z uprawiania sportów wysokiego ryzyka oraz z wyczynowego uprawiania sportu

PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialności za koszty pomocy medycznej udzielonej ubezpieczonemu oraz za koszty transportu ubezpieczonego, w stosunku do którego istniały przeciwwskazania do odbycia podróży zagranicznej ze względów zdrowotnych.

Postępowanie w razie wypadku

Jeżeli w trakcie podróży poza granicami Polski osoba ubezpieczona ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu należy koniecznie skontaktować się z Towarzystwem Ubezpieczeń Turystycznych ELVIA czynnym całą dobę.

tel. + 48 (22) 522-25-11

fax + 48 (22) 522-25-10

Dokładnie wyjaśnić pracownikowi ELVIA okoliczności, w jakich ubezpieczony się znajduje i jakiej pomocy potrzebuje, podać numer polisy oraz umożliwić lekarzom ELVIA dostęp do wszystkich informacji medycznych.

Stosować się do zaleceń ELVIA oraz PZU S.A. udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw.

Umożliwić ELVIA lub PZU S.A. dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień.

Ubezpieczenie w Polsce dla posiadaczy kart ISIC

Na mocy umowy zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. posiadacz ważnej legitymacji ISIC jest objęty ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży i pobytu na terenie RP. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków działa przez cały okres ważności karty na terenie całego świata (Polska i zagranica) i obejmuje rozszerzenie o dzienne świadczenie szpitalne na terenie Polski. (Bez względu na liczbę legitymacji wystawionych jednej osobie, ubezpieczenie gwarantowane jest tylko z tytułu jednej legitymacji.)

Sumy ubezpieczenia:

Następstwa nieszczęśliwych wypadków:

śmierć będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku 10.000 zł

zwrot kosztów nabycia protez i środków pomocniczych do 1000 zł

zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego inwalidów do 1000 zł

ISIC Help Line

"ISIC Help Line" jest bezpłatną, wielojęzyczną alarmową linią telefoniczną przeznaczoną dla posiadaczy legitymacji do korzystania tylko w nagłych wypadkach. We wszystkich pozostałych sytuacjach, kiedy potrzebujesz po prostu skontaktować się z biurem wystawiającym ISIC w celu uzyskania informacji najlepiej skorzystaj ze strony internetowej www.isic.org.

Help Line działa na zasadzie "collect call" - koszt rozmowy opłacony jest przez żądanego abonenta.

Będąc w nagłej potrzebie w trakcie pobytu za granicą możesz przez 24 godziny na dobę, w kilku najważniejszych językach świata uzyskać pomoc w przypadku:

zagubienia dokumentów podróżnych - zostanie zorganizowana pomoc w wystawieniu dokumentów zastępczych potrzeby znalezienia odpowiedniej pomocy medycznej, bądź lekarstw niedostępnych w kraju pobytu (koszty wysyłki i lekarstw ponosi posiadacz legitymacji)

potrzeby skorzystania z pomocy prawnika porozumiewającego się w języku polskim

potrzeby kontaktu z najbliższą placówką dyplomatyczną RP

potrzeby przesłania pilnych wiadomości do rodziny

Powodzenia :)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...