Jump to content

Odprawy imigracyjne na Okeciu


w0jn4

Recommended Posts

"W ciągu miesiąca w miedzynarodowym porcie lotniczym w Warszawie rozpocznie sie testowanie systemu amerykanskich odpraw imigracyjnych. W tym celu do Warszawy zostanie wys3ana grupa kilku specjalnie wyszkolonych inspektorów imigracyjnych - zapowiedzia3 w sobote, 8 maja, szef amerykanskiego Urzedu Ce3 i Ochrony Granic Robert Bonner.

Okecie zosta3o wybrane przez w3adze USA jako pierwsze do testowania nowego systemu kontroli granicznej. Bonner poinformowa3, ?e kolejnym rozwa?anym miejscem jest miedzynarodowy port lotniczy Schiphol w Amsterdamie.

Polskie w3adze, w tym minister spraw zagranicznych W3odzimierz Cimoszewicz oraz marsza3ek Senatu Longin Pastusiak, od wielu miesiecy zabiega3y o przeniesienie amerykanskich odpraw imigracyjnych na lotniska w Polsce. Niejednokrotnie zdarza3y sie bowiem przypadki zawracania z USA obywateli polskich, którzy przylecieli tam z otrzymaną w Polsce wizą amerykanską.

G3ównym zadaniem systemu odpraw imigracyjnych, którego testowanie rozpocznie sie w Warszawie, bedzie przeciwdzia3anie zagro?eniom terrorystycznym. Do samolotów lecących do USA nie bedą np. wpuszczani ci, którzy znajdą sie na amerykanskiej liście osób powiązanych w terroryzmem.

Bonner powiedzia3, ?e skutecznośa nowego systemu bedzie oceniona w ciągu sześciu miesiecy. Szef amerykanskiego Urzedu Ce3 i Ochrony Granic ma nadzieje, ?e po Okeciu system bedzie wprowadzony tak?e na innych lotniskach panstw, które chcą wspó3pracowaa w tej dziedzinie. (PAP)

Hmm... to chyba w czerwcu juz odprawa bedzie w Wawie.

Pozdr.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...