Jump to content

Wiza Dla Niepelnoletnich


Recommended Posts

Według wytycznych na stronach ambasady wydaje mi się, że nie.

Wizy dla dzieci

Pytania i odpowiedzi

<...>

P: Czy dzieci należy umawiać na rozmowę?

O: Wszystkie osoby ubiegające się o wizę muszą umówić się na rozmowę.

P: Czy dzieci muszą osobiście stawić się na rozmowę?

O: Dzieci w wieku poniżej 14 roku życia zazwyczaj nie muszą osobiście stawić się na rozmowę, za wyjątkiem dzieci ubiegających się o wizy F1, M1 oraz J1. W imieniu dziecka może stawić się jeden z rodziców.

Jeżeli przynajmniej jeden z rodziców posiada ważną wizę, a rodzina aktualnie przebywa w Polsce, wniosek o wizę tej samej kategorii dla dziecka oraz wszystkie wymagane dokumenty mogą być złożone na podstawie procedur dotyczących ubiegania się o wizę bez wymogu przeprowadzania rozmowy.

Do wniosku powinna być dołączona kopia wizy rodzica. Jeśli oboje rodzice posiadają wizy, zalecane jest dołączenie do wniosku kopii obu wiz. Rodzice powinni być świadomi konieczności składania wniosku dla dziecka, bez względu na to, czy dziecku będzie towarzyszyć w podróży jeden, czy też oboje rodziców. W przypadku, gdy nazwisko rodzica różni się od nazwiska dziecka do wniosku należy dołączyć kopię aktu urodzenia lub decyzji adopcyjnej.

http://www.ustraveld...c-visachild.asp

Link to comment
Share on other sites

Nie wiem, na ile ta strona jest wiarygodna, ale jest tu dokładnie wytłumaczona cała sytuacja.

http://e-prawnik.pl/...rozwodzie.html#

I drobny wycinek z całości problemu:

Każdemu z rodziców przysługuje pełnia władzy z wyjątkiem istotnych spraw dziecka, o których rozstrzygają rodzice wspólnie, a w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Innymi słowy o sprawach dnia codziennego (czyli z wyłączeniem spraw istotnych dziecka) każde z rodziców może decydować samodzielnie nie pytając o zgodę drugiegi rodzica. Taką sprawą mógłby być wyjazd zagraniczny jednak o charakterze urlopowym. Z całą pewnością wyjazd dziecka za granicę na stałe jest rozstrzygnięciem o charakterze istotnym dla dziecka. Podsumowując, matka dziecka nie może samodzielnie podjąć decyzji o wyjeździe dziecka na stałę za granicę.
Link to comment
Share on other sites

Szukałam, szukałam i znalazłam...

Zalecane jest, aby posiadać zgodę.

Dzieci podróżujące do USA

Ze względu na rosnącą liczbę uprowadzeń i wykorzystywania dzieci, U.S. Customs and Border Protection (Urząd Celny i Straż Graniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki) zaleca, aby w przypadku, gdy dziecko podróżuje tylko z jednym rodzicem lub z opiekunem, osoba towarzysząca dziecku posiadała pisemną zgodę drugiego rodzica (lub obojga rodziców) na jego wyjazd poza granice kraju. Urząd Celny i Straż Graniczna Stanów Zjednoczonych zaleca, aby pismo było napisane w języku angielskim, potwierdzone notarialnie i zawierało stwierdzenie; „Potwierdzam, że moja żona/ mój mąż/inna osoba podróżuje poza granice kraju z moim synem/córką i wyrażam na to zgodę” (“I acknowledge that my husband/wife/other person is traveling with my son/daughter out of the country and has my permission to do so”).

Rodzice dziecka mogą również rozważyć udzielenie pełnomocnictwa tymczasowemu opiekunowi na wypadek nieprzewidzianych okoliczności medycznych, jakie mogą się zdarzyć na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku, gdy opiekę prawną nad dzieckiem sprawuje tylko jeden rodzic dokumenty, które to potwierdzają, takie jak postanowienie sądu dotyczące władzy rodzicielskiej, akt urodzenia dziecka wskazujący tylko jednego rodzica, akt zgonu itp. będą przydatne w podróży.

http://polish.poland.usembassy.gov/wizy/wizy-nieimigracyjne/skadanie-wnioskw-o-wiz-dla-dzieci.html

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...