Jump to content

Interview


Recommended Posts

  • Replies 83
  • Created
  • Last Reply

Jak przebiega rozmowa, to nie wiem, ale co do dokumentów:

http://polish.poland...ecklist_dv.html

Aby usprawnić rozpatrywanie sprawy wizowej, należy ułożyć przygotowane dokumenty w następującym porządku.

Paszport

Paszport powinien być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż data ważności wizy. Paszporty wszystkich osób ubiegających się o wizę należy wyjąć z okładek.

Fotografia

Każda osoba ubiegająca się o wizę powinna przedstawić dwa zdjęcia spełniające wszystkie wymagania dotyczące fotografii do wiz i paszportów amerykańskich.

Wniosek o wizę imigracyjną

(dotyczy wyłącznie osób, które wcześniej nie odesłały go do Centrum Konsularnego w Kentucky, np.: nowonarodzone dzieci)

Wnioski na formularzach DS-230 Część I i Część II (PDF-175kb) należy wypełnić w języku angielskim.

Odpis zupełny aktu urodzenia

Od osób urodzonych w Polsce wymagane są odpisy zupełne aktów urodzenia. Odpisy skrócone nie są przyjmowane.

Odpis zupełny aktu małżeństwa (jeśli dotyczy)

Każdy małżonek powinien przedstawić jedną kopię odpisu aktu małżeństwa. Przyjmujemy wyłącznie odpisy zupełne polskich aktów małżeństwa. Odpisy skrócone aktów małżeństwa nie są przyjmowane.

Dowody na to, że ustały ewentualne dotychczasowe związki małżeńskie (jeśli dotyczy)

Osoby rozwiedzione oraz wdowy/wdowcy powinni przedstawić dowody na ustanie wszelkich dotychczasowych związków małżeńskich, np.: odpis świadectwa rozwodu, odpis aktu zgonu, decyzja o unieważnienu małżeństwa.

Zaświadczenie o Niekaralności

Każda osoba, która ma ukończone 16 lat w dniu rozmowy z konsulem musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Osoby, które w przeszłości były karane muszą załączyć odpisy wyroków sądowych wraz z tłumaczeniem na język angielski. Dokumenty z sądu są wymagane z każdego kraju, w którym osoba ubiegająca się o wizę była sądzona.

Dokumenty dotyczące służby wojskowej

Obywatele polscy ubiegający się o wizę imigracyjną nie sa zobowiązani do przedstawienia książeczki wojskowej. Osoby z innych krajów ubiegające się o wizę, które odbywają lub odbywały w przeszłości służbę wojskową, muszą przedstawić dokumenty dotyczące służby. Dokumenty z wojska muszą zawierać pełny zapis przebiegu służby oraz wykazać wszelkie wyroki sądów wojskowych.

Wyniki badań lekarskich

Każda osoba ubiegająca się o wizę zobowiązana jest dostarczyć wyniki badań lekarskich w oryginalnej, zamkniętej kopercie. W Polsce badania lekarskie do wiz imigracyjnych przeprowadzają tylko i wyłącznie placówki i lekarze autoryzowani przez Ambasadę w Warszawie i Krakowie. Inne badania lekarskie nie są honorowane. Osoby zamieszkałe na Białorusi mogą zrobić wymagane badania lekarskie w Mińsku. Osoby zamieszkałe na Ukrainie mogą zrobić badania w Kijowie.

Dokumenty finansowe

Osoby ubiegające się o wizę w ramach loterii DV muszą udowodnić, że dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do utrzymania się w USA i nie będą korzystać z pomocy socjalnej. Informacje jak spełnić powyższe wymaganie mogą Państwo znaleźć na stronie Prawo wizowe i zasiłki socjalne.

Dokumenty świadczące o posiadaniu wymaganego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego

Wymóg ten dotyczy tylko osób, które zostały wylosowane w programie loterii wizowej DV (tylko głównego aplikanta, nie dotyczy współmałżonka). Więcej informacji w instrukcjach loteryjnych.

Tłumaczenia

Dokumenty wydane w języku polskim, oprócz wyroków sądowych, nie wymagają tłumaczenia na język angielski. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski lub angielski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na angielski wykonanymi przez tłumacza przysięgłego.

Link to comment
Share on other sites

nie wiem czy ostatnio coś się nie zmieniło

zaświadczenie o niekaralności, zupełny akt urodzenia wysyłałem do NVS ponoć z tamtąd miały być odesłane do ambasady i czekać na dzień rozmowy

to jeszcze raz mam przygotować ten sam komplet dokumentów ?

Link to comment
Share on other sites

nie wiem czy ostatnio coś się nie zmieniło

zaświadczenie o niekaralności, zupełny akt urodzenia wysyłałem do NVS ponoć z tamtąd miały być odesłane do ambasady i czekać na dzień rozmowy

to jeszcze raz mam przygotować ten sam komplet dokumentów ?

hmmm gdzie tak było napisane ze masz tak zrobić?

-zupełny akt urodzenia bierzasz z Urzedu stanu cywilnego i przynosisz ze sobą na rozmowe

-zaświadczenie o niekaralnosci wysyłasz podanie do wawy ul. czerniakowska i za parae dni oni Ci przysyłają pocztą zwrot,

i tez przynosisz na rozmowe

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.


×
×
  • Create New...